Avresa före den avtalade tidens utgång
Har du beställt för en bestämd tidsperiod men avreser före denna tids utgång får du betala samma ersättning som vid sen avbeställning. Utöver priset för den tid du vistats på hotellet betalar du alltså för ytterligare ett dygn.

Vistelse på obestämd tid
Bor du på hotellet på obestämd tid och förlänger din vistelse med ett dygn i taget bör du meddela avresan senast kl 18.00 dagen före du skall resa. I annat fall får du betala för ett extra dygn. Om vi inte längre kan låta dig disponera rummet har du rätt att få veta detta senast kl 18.00 dagen före avresan.

Betalning
Huvudregeln är att hotellräkningen skall betalas när du får den vid ankomsten till hotellet. Vi accepterar de vanligaste korten och swish. Du kan också betala hotellräkningen i förskott.

Bankgiro: 710-8418
Swish: 123 202 51 12